« Υπογραφή Σύμβασης για Αντιπλημμυρικά έργα , του Δήμου Πλατανιά»

 « Υπογραφή Σύμβασης για Αντιπλημμυρικά έργα , του Δήμου Πλατανιά»


Ο Δήμος Πλατανιά σας γνωρίζει ότι σήμερα, στα γραφεία του Δήμου, πραγματοποιήθηκε
Υπογραφή Σύμβασης στο έργο με τίτλο, «Αντιπλημμυρικά έργα ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», αρχικού
προϋπολογισμού 450.634,00€ € (με Φ.Π.Α.), από το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μαλανδράκη και τον
εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Πετράκη Ευάγγελο.


Το έργο περιλαμβάνει εργασίες, που θα πραγματοποιηθούν στις Τοπικές Κοινότητες
Κολυμβαρίου και Κοντομαρίου του Δήμου Πλατανιά, για την αντιμετώπιση προβλημάτων
και αποκατάσταση ζημιών που αναδείχθηκαν ή προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά
φαινόμενα. Το έργο περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, οχετούς,
αποκατάσταση επιστρώσεων, οδοστρωσία και ασφαλτικά.
Το παραπάνω έργο είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό
του 2020 του Δήμου Πλατανιά.

Αντρέας Σολανάκης

https://pinelieslive.com/