Διακοπή Κυκλοφορίας οχημάτων

 Διακοπή Κυκλοφορίας οχημάτων

Διακοπή Κυκλοφορίας οχημάτων

Σας γνωρίζουμε ότι διακόπτεται η κυκλοφορία λόγω έργων αποκατάστασης εκτεταμένης
τοπικής καθίζησης από τις πρόσφατες κακοκαιρίες στον επαρχιακό δρόμο Ραμνή –Φρέ (τμήμα
Ραμνή- Μελιδόνι) .
Η κυκλοφορία των οχημάτων έως την αποκατάσταση του δρόμου θα πραγματοποιείται από τις
τοπικές οδούς.
Με την ολοκλήρωση των έργων θα δοθεί νεώτερη ανακοίνωση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ

Αντρέας Σολανάκης

https://pinelieslive.com/