Εξετάσεις για την απόκτηση Ειδικής άδειας οδήγησης (ΤΑΧΙ)

 Εξετάσεις για την απόκτηση Ειδικής άδειας οδήγησης (ΤΑΧΙ)

Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι εξετάσεις για την απόκτηση Ειδικής
άδειας οδήγησης (ΤΑΧΙ) θα διενεργηθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας στις 27-01-
2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 10 πμ.

Αντρέας Σολανάκης

https://pinelieslive.com/