Παράταση ισχύος αδειών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

 Παράταση ισχύος αδειών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς, ότι:

Τα αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος κάτω των 10 μέτρων των οποίων η άδεια αλιείας
λήγει το τελευταίο τρίμηνο του 2020, ανανεώνονται, μετά και την αποστολή πινάκων
από την Γεν. Διεύθυνση Αλιείας του ΥπΑΑΤ που περιλαμβάνουν τα σκάφη για τα
οποία έχουν υποβληθεί στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2019-2020,
μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών
Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ).

Δεδομένων των υγειονομικών συνθηκών, και για να μην παρατηρηθούν προβλήματα
στο τέλος του έτους, παρακαλούμε τους επαγγελματίες αλιείς να επικοινωνούν με την
Υπηρεσία μας τηλεφωνικά ώστε να επιβεβαιώνεται ότι δύνανται (συμπεριλαμβάνονται
στους πίνακες) να ανανεώσουν την άδεια αλιείας και κατόπιν να επικοινωνούν
τηλεφωνικά με τις κατά τόπο λιμενικές αρχές για να κλείσουν ραντεβού.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν από το Τμήμα Αλιείας της
Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
Tηλ. 28213-46506-507
E-mail: alieia.cha@crete.gov.gr

Αντρέας Σολανάκης

https://pinelieslive.com/