ΓΑΛΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

 ΓΑΛΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος “Γαλάζια Σημαία” στη χώρα μας, οι βραβεύσεις ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών.
Στον Δήμο Καντάνου-Σελίνου τέσσερις ακτές μας βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια Σημαία για το έτος 2020:

Γραμμένο
Παχειά Άμμος
Σούγια
Χαλίκια

ΠΗΓΗ ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ

Αντρέας Σολανάκης

https://pinelieslive.com/