Διανομή τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πλατανιά

 Διανομή τροφίμων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πλατανιά

Ο Δήμος Πλατανιά, στα πλαίσια των δράσεων Κοινωνικής Αλληλεγγύης που υλοποιεί
και ειδικότερα για τη συμπαράσταση και στήριξη των οικονομικά αδύναμων
οικογενειών συμπολιτών μας, διένειμε τις προηγούμενες ημέρες τρόφιμα στις
οικογένειες και μέλη του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πλατανιά.
Ο Δήμος Πλατανιά, με τη Δομή του Κοινωνικού του Παντοπωλείου, προσπαθεί στα
πλαίσια της σταθερής Κοινωνικής του Πολιτικής που υλοποιεί, να ενισχύει συμπολίτες
μας οι οποίοι χρήζουν υποστήριξης, ενώ στο επόμενο στο επόμενο διάστημα θα
ακολουθήσουν επιπλέον διανομές προϊόντων ενόψει των εορτών.

Αντρέας Σολανάκης

https://pinelieslive.com/