Συνέχιση Δολωματικών Ψεκασμών στο Δήμο Πλατανιά

 Συνέχιση Δολωματικών Ψεκασμών στο Δήμο Πλατανιά


Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει, ότι σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 106848/1-6-2020 εγγράφου της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων, θα πραγματοποιηθεί ο 6ος δολωματικός
ψεκασμός, – σε περίπτωση ευνοϊκών καιρικών συνθηκών- στα πλαίσια του Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου της Ελιάς έτους 2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα στις παρακάτω περιοχές του Δήμου
Πλατανιά :
Ψεκασμός Περιοχή –
Συνεργείο

Ημερομηνία
έναρξης

Η εντολή εξεδόθη

6ος γενικός Ταυρωνίτης 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Πολεμάρχι 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Χρυσαυγή 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Ν. Χωριό 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Ανώσκελη 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Βουκολιές 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Βούβες 15/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Κακόπετρος
(εκτός Οικισμού
Μεσαυλίων)

13/10/2020 8/10/2020

6ος γενικός Νεριανά 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Ροδωπού 13/10/2020 8/10/2020

6ος γενικός Ραβδούχα 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Αφράτα 14/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Καληδονία 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Σπηλιά 15/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Κολυμπάρι 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Καμισιανά 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Δρακώνα 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Επισκοπή 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός
(37.400 προστ.
ελαιοδ.)

Βασιλόπουλο 13/10/2020 8/10/2020

6ος γενικός Νοχιά 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Πλακάλωνα 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Καρρές 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Ζυμπραγού 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Δελιανά 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Πανέθυμος 13/10/2020 8/10/2020
6ος γενικός Γλώσσα 13/10/2020 8/10/2020

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να έχουν ανοικτά τα αγροκτήματά τους και να παρευρίσκονται σε αυτά
προκειμένου για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των ψεκασμών. Για περισσότερες πληροφορίες για τις
τοποθεσίες ψεκασμού να απευθύνονται στον αρχιεργάτη του εκάστοτε συνεργείου ψεκασμού, ενώ
ενημερωμένoι είναι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων. Επίσης παρακαλούνται οι βιοκαλλιεργητές να
σημαίνουν εμφανώς τα αγροκτήματά τους και να ενημερώνουν τους αρχιεργάτες.
Τέλος στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.crete.gov.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΓΡΑΦΕΙΟ/ΤΥΠΟΥ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΓΡΟΤΩΝ/ΔΑΚ
ΟΚΤΟΝΙΑ/ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩ/ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ2020
https://www.crete.gov.gr/category/enimerosi/grafeio-typoy/release/enimerosi-
agroton/dakoktonia/dakoktonia-p-e-chanion-2020/ θα αναρτώνονται όλες οι ανακοινώσεις για τις
ημερομηνίες ψεκασμών.

Αντρέας Σολανάκης

https://pinelieslive.com/