”Συνέχιση Δολωματικών Ψεκασμών στο Δήμο Πλατανιά”

 ”Συνέχιση Δολωματικών Ψεκασμών στο Δήμο Πλατανιά”


Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει, ότι σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 106848/1-6-2020 εγγράφου της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων, θα πραγματοποιηθεί ο 3ος δολωματικός
ψεκασμός, – σε περίπτωση ευνοϊκών καιρικών συνθηκών- στα πλαίσια του Συλλογικής Καταπολέμησης
του Δάκου της Ελιάς έτους 2020, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα στις παρακάτω περιοχές του Δήμου
Πλατανιά :
Ψεκασμός Περιοχή –
Συνεργείο

Ημερομηνία
έναρξης

Η εντολή εξεδόθη

3ος γενικός Ν. Χωριό 7/8/2020 5/8/2020
3ος γενικός Νεριανά 10/8/2020 5/8/2020
3ος γενικός Ανώσκελη 7/8/2020 5/8/2020
3ος γενικός Σιριλίου 7/8/2020 5/8/2020

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να έχουν ανοικτά τα αγροκτήματά τους και να παρευρίσκονται σε αυτά
προκειμένου για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των ψεκασμών. Για περισσότερες πληροφορίες για τις
τοποθεσίες ψεκασμού να απευθύνονται στον αρχιεργάτη του εκάστοτε συνεργείου ψεκασμού, ενώ
ενημερωμένoι είναι και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων. Επίσης παρακαλούνται οι βιοκαλλιεργητές να
σημαίνουν εμφανώς τα αγροκτήματά τους και να ενημερώνουν τους αρχιεργάτες.
Τέλος στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.crete.gov.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΓΡΑΦΕΙΟ/ΤΥΠΟΥ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΣ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΑΓΡΟΤΩΝ/ΔΑΚ
ΟΚΤΟΝΙΑ/ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΧΑΝΙΩ/ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ2020


https://www.crete.gov.gr/category/enimerosi/grafeio-typoy/release/enimerosi-
agroton/dakoktonia/dakoktonia-p-e-chanion-2020/ θα αναρτώνονται όλες οι ανακοινώσεις για τις
ημερομηνίες ψεκασμών.

Αντρέας Σολανάκης

https://pinelieslive.com/