ΣΑΡΑΚΙΝΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

 ΣΑΡΑΚΙΝΑ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΘΈΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ κ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ , ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΟ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ ΙΕΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 90 ΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΣΤΙΚΑΝ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΙΝΑΣ

Αντρέας Σολανάκης

https://pinelieslive.com/